Category: Jadwal RoomHadith Oliyankara Juma Masjid

JADWAL ACARA ROOM :

SETIAP MALAM SENIN

 • Pkl.19.30 WIB ~ Kitab KHULASOH NURUL YAQIN ~ Pemandu : Ustadz naskhi_A
 • Pkl.20.30 WIB ~ Kitab quratu uyun                                ~ Pemandu:  Ustadzah  Riyu87

SETIAP MALAM SELASA

 • Pkl 19.30 WIB ~ Baca Alqur’an metode Iqro               ~ Pemandu: Ustadzah : Rofi’atul Anisah
 • Pkl 21.00 WIB ~ Kitab AQIDATUL AWAM                   ~ Pemandu : Ustadz     : SANTRI_GIREN

SETIAP MALAM RABU

 • Pkl.19.30 WIB ~ Belajar Baca Alqur’an dg tajwid       ~ Pemandu : Ustadz     : Nuye_Noe
 • Pkl.21.30 WIB ~ Cangkruan Islamy                                 ~ Pemandu : Ustadz     : SZC

SETIAP MALAM KAMIS

 • Pkl.19.30 WIB ~ Kitab HADIST ARBA’IN NAWAWI              ~ Pemandu : Ustadz      : Ady_jak
 • Pkl.20.30 WIB ~ Kitab TAFSIR JALALAEL                               ~Pemandu : Ustadz      : Rifaudinahmad

SETIAP MALAM JUM’AT

 • Ba’da Magrib ~ Yasinan dan Tahlil
 • Ba’da Isya’ ~ Sholawat Nabi       ~ Pemandu :   Ustadz      : Mari_Beristighfar – MissMarkonah
 • Pkl. 21.30 WIB ~ Kitab AKHLAQU LIL BANIN  ~ pemandu :   ustadzah   : khusnul amaliyah

SETIAP MALAM SABTU

 • Pkl.19.30 WIB ~ Pelajaran Bahasa Arab                                     ~ Pemandu  : Ustadzah  : Riyu87
 • Pkl.20.30 WIB ~ Kitab TAKLIM MUTA’ALIM   ~ Pemandu  : Ustadz        : Muhibbin_Attijany

SETIAP MALAM MINGGU

 • pkl.20.00 WIB ~ Kitab SAFINATUN NAJAH                            ~ Pemandu: Ustadz        : Naskhi_A
 • Pkl.21.30 WIB ~ Kitab TIBBUN NABAWY          ~ Pemandu : Ustadz       :  Muhibbin_Attijany

(*) Setiap Ba’da maghrib Tadarus Al-Qur’an

 • PENANGGUNG JAWAB TADARUS (BA’DA MAGHRIB: 18.00 – 19.30)
 • SENIN – SELASA : PRIMAHESA & Riyu87
 • RABU – JUM’AT : NASKHI A & HAJARATUL AZWAD
 • SABTU – AHAD : PYK & SYARAF
Iklan

Jadwal Acara Isra’ Mi’raj


فارسی: از مقاله حضرت محمد (ص) ویکی انگلیسی گرفتم

(H) HADIRILAH DAN SAKSIKAN SERTA RAIH SYAFA’AT DAN KELUHURAN, KASIH SAYANG SERTA RAHMAT DAN RIDHO ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA : (H)

(F) Peringatan Isra & Mi’raj Baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu’alaihi Wassallam (F)

Insya Allah Akan Diselenggarakan Pada :

Hari/Tgl                    : 16 Juni 2012 / Malam Minggu
Jam                           : 20.00 Wib
Tempat                     : Di Room 0v0_Lentera_Qolbu_Bertasbih_0v0
Pembawa Acara         : Akank Rozzi atau Ahong
Qori’                         : Al Ustad LQB_MQB234pro
Penceramah Agama   : Al Ustad : Grenmaster & Al Ustad : Vandim
Pembaca Do’a            : Al ustad : Kawah Ijen

Marilah Kita Hadir dan Saksikan Peringatan Isra & Mi’rajNya Baginda Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Rasa Cinta Kita Kepada Sang Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi Wassallam, Sesuai Sabdanya : Al mar’u maa man ahabba (HR Muslim) Artinya: Seseorang akan bersama siapa yang dicintainya

Baca lebih lanjut

Salam LQB


Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Limpahan puji kehadirat Allah Maha Raja langit dan bumi, penguasa Tunggal dan Abadi. Menghidupkan setiap jiwa kepada puncak – puncak keluhuran, mengundang hamba – hambaNya untuk selalu berada di dalam kebahagiaan dunia dan akhirat dengan tuntunan Sayyidina Muhammad Saw. Limpahan puji kehadirat Allah Maha Raja alam semesta, yang menghamparkan angkasa raya dari tiada, yang menciptakan seluas – luasnya angkasa langit dan bumi dan menjadikannya bertasbih mengagungkan Nama Allah.

Sholawat serta Salam tak lupa kita haturkan kepada seorang Kekasih Allah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang bederang yakni Sayyidina Muhammad Shallallahu’alaihi Wassallam beserta kepada KeluargaNya serta Kepada Para ShohabatNya dan Mudah-Mudahan kita sekarang ini yang menjadi UmmatNya Beliau mendapat Syafa’atnya Beliau di Yaumil Akhir Dzaman Nanti. Aamiin Ya Rabbal’alamin.

Berdirinya room  Lentera Qolbu Bertasbih ini pada tanggal 25 Januari 2012 dengan penuh dukungan serta support dari berbagai pihak sehingga room ini berdiri di dunia jejaring camfrog. ‘

Adapun Tujuan kami mendirikan room ini adalah :

 • Menyatu Dalam Ridho Allah Subhanahuwata’ala
 • Mewujudkan Amal Soleh
 • Menegakkan Kebenaran Dan Keadilan Yang Di Landasi Dengan Al_Qur’an Dan Al_Hadits
 • Menyampaikan Risalah Tauhid
 • Mengenalkan Dzikrullah Dengan Penuh Rasa Keimanan
 • MEWUJUDKAN ISLAM DENGAN AKHLAKHUL KARIMAH
 • Menumbuhkan Rasa Cinta,Ikhlas,Sabar,Dan Syukur,Serta Serah Diri Kepada Allah Subhanahuwata’ala
 • Menjadikan Al_Quran Dan Al_Hadits Sebagai Dasar Hukum
 • Mencari Ridho Allah Dengan Bersungguh Sunguh Melayani Umat
 • Mencari Persamaan Dalam Perbedaan Dengan Mengedepankan Persatuan Dan Kesatuan Dan Persaudaraan Sesama Umat
 • Bersilaturahmi Yang Di Dasari dengan keimanan dan semata-mata karena Allah Ta’ala

Visi Kami Mendirikan Room ini adalah :

 • Mewujukan Generasi Pemuda dan Pemudi Yang Cinta Akan Islam Yang beriman dan taqwa Dan Yang Berakhlaq Baik Dan Beramal Sholeh Sehingga Berguna Bagi Agama Dan Bangsa Sesuai Dengan Petunjuk Al Qur’an Dan Hadits.

Adapun Misi Kami Mendirikan Room ini adalah :

 • Mengedepankan Rasa Persatuan Dan Kesatuan Serta Persaudaraan Sesama Umat Islam (Ukhuwah Islamiyah)
 • Mengajak Manusia Mentauhidkan Allah Subhanahuwata’ala Sehingga Sebaik – Baiknya Manusia Bisa Bermanfaat Pada Yang Lainya
 • Sehingga Terbentuk Masyarakat Yang Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur.
 • Menumbuhkan Rasa Cinta, Syukur Dan Ikhlas Serta Tawakal Kepada Allah Subhanahuwata’ala Dan Mengharapkan Ke-Ridhoan-Nya
 • Menumbuhkan Kecintaan Kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu’alahi Wassallam  Dengan Menjalankan Sunnahnya Guna Memperoleh Sya’faat Dari Beliau Di Yaumil Akhir.

Motivasi Kami :

 • Keluarkanlah rasa takut pada makhluk dari hatimu maka engkau akan tenang dengan rasa takut pada kholiq (pencipta) dan keluarkanlah berharap pada makhluk dari hatimu maka engkau akan merasakan kenikmatan dengan berharap pada Sang Kholiq.

Semoga dengan adanya Lentera Qolbu Bertasbih ini bisa kita menjadikan sebagai tempatnya menimba ilmu kepada para guru-guru yang siap memberikan ilmu nya kepada kita karena semata-mata Allah Subhanahuwata’ala dan menjadikan sebagai tempat silaturahmi, perkuat persaudaraan dan semoga dengan adanya room ini kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapat Keluhuran, Kasih Ssayang serta Rahmat dan Ridho Nya Allah Subhanahuwata’ala…

Aamiin Ya Rabbal’alamin

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

%d blogger menyukai ini: